Shala ashtanga program

 Mon/Luni, incepand cu 07.30 Ashtanga yoga Mysore, Irene

 19.30 Ashtanga yoga beginners Marius

Tue/Marti, incepand cu 07.30 Ashtanga yoga Mysore, Irene

12.00 Ashtanga yoga beginners Marius

18.00 Ashtanga yoga beginners Irene

19.30 Ashtanga full primary Irene

Wed/Miercuri, incepand cu 07.30 Ashtanga yoga Mysore, Irene

19.30 Ashtanga yoga beginners, Ana

Thu/Joi, incepand cu 07.30 Ashtanga yoga Mysore, Irene

12.00 Ashtanga yoga beginners Marius

18.00 Ashtanga Yoga beginners Irene

19.30 Ashtanga yoga Mysore

Fri/Vineri incepand cu 07.30 Ashtanga yoga Mysore, Irene

Sat/Sambata 12.00 Ashtanga yoga beginners Marius

 15.00 Cerc lectura text sanscrita Vlad